Disclaimer

Auto-demontage Mettler BV, hierna te noemen Mettler BV, verleent u hierbij toegang tot www.mettler.nl ('de Website') en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Mettler BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

Mettler BV spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Mettler BV.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Mettler BV nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Mettler BV.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Mettler BV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Bel ons! 073 549 29 56 1 tot 2 dagen levertijd Volg ons op Facebook

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 08.00 uur tot 17.00 uur Zaterdag 09:00 tot 12:00 uur

Onze keurmerken

KZD Keurmerk
ARN Keurmerk
Stiba Keurmerk
SGS Keurmerk

Auto-demontage Mettler BV

Rooiseweg 12
5481 SJ Schijndel
T +31 (0)73 549 29 56
E verkoop@mettler.nl